快捷搜索:

愁凝处,渺渺残照红敛

愁凝处,渺渺残照红敛

出自宋朝吴文英的《宴清都·秋感
原文赏析:
万里关河眼。愁凝处,渺渺残照红敛。天低远树,潮分断港,路回淮甸。吟鞭又指孤店。对玉露金风送晚。恨自古、才子佳人,此景此情多感。
吴王故苑。别来益友鸦集,空叹蓬转。挥毫记烛,飞觞赶月,梦销喷鼻断。区区去程何限。倩片纸、打发过雁。寄相思,寒雨灯窗,芙蓉旧院。
拼音解读
wàn lǐ guān hé yǎn 。chóu níng chù ,miǎo miǎo cán zhào hóng liǎn 。tiān dī yuǎn shù ,cháo fèn duàn gǎng ,lù huí huái diàn 。yín biān yòu zhǐ gū diàn 。duì yù lù jīn fēng sòng wǎn 。hèn zì gǔ 、cái zǐ jiā rén ,cǐ jǐng cǐ qíng duō gǎn 。
wú wáng gù yuàn 。bié lái liáng péng yā jí ,kōng tàn péng zhuǎn 。huī háo jì zhú ,fēi shāng gǎn yuè ,mèng xiāo xiāng duàn 。qū qū qù chéng hé xiàn 。qiàn piàn zhǐ 、dīng níng guò yàn 。jì xiàng sī ,hán yǔ dēng chuāng ,fú róng jiù yuàn 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: