快捷搜索:

荷叶出地寻丈,因列坐其下,上不见日

荷叶出地寻丈,因列坐其下,上不见日

出自宋朝姜夔的《念奴娇·闹红一舸
原文赏析:
余客武陵。湖北宪治在焉:古城野水,乔木参天。余与二三友,日荡舟其间。薄荷花而饮,意象幽闲,不类人境。秋水且涸。荷叶出地寻丈,因列坐其下,上不见日。清风徐来,绿云自动。间于疏处,窥见游人画船,亦一乐也。朅来吴兴。数得相羊荷花中,又夜泛西湖,光景奇绝。故以此句写之。
闹红一舸,记来时,尝与鸳鸯为侣,三十六陂人未到,水佩风裳无数。翠叶吹凉,玉容消酒,更洒菇蒲雨。嫣然摇动,冷喷鼻飞上诗句。
日暮,青盖亭亭,情人不见,争忍凌波去?只恐舞衣寒易落,愁人西风南浦。高柳垂阴,老鱼吹浪,留我花间住。田田若干,几次沙际归路。
拼音解读
yú kè wǔ líng 。hú běi xiàn zhì zài yān :gǔ chéng yě shuǐ ,qiáo mù cān tiān 。yú yǔ èr sān yǒu ,rì dàng zhōu qí jiān 。báo hé huā ér yǐn ,yì xiàng yōu xián ,bú lèi rén jìng 。qiū shuǐ qiě hé 。hé yè chū dì xún zhàng ,yīn liè zuò qí xià ,shàng bú jiàn rì 。qīng fēng xú lái ,lǜ yún zì dòng 。jiān yú shū chù ,kuī jiàn yóu rén huà chuán ,yì yī lè yě 。qiè lái wú xìng 。shù dé xiàng yáng hé huā zhōng ,yòu yè fàn xī hú ,guāng jǐng qí jué 。gù yǐ cǐ jù xiě zhī 。
nào hóng yī gě ,jì lái shí ,cháng yǔ yuān yāng wéi lǚ ,sān shí liù bēi rén wèi dào ,shuǐ pèi fēng shang wú shù 。cuì yè chuī liáng ,yù róng xiāo jiǔ ,gèng sǎ gū pú yǔ 。yān rán yáo dòng ,lěng xiāng fēi shàng shī jù 。
rì mù ,qīng gài tíng tíng ,qíng rén bú jiàn ,zhēng rěn líng bō qù ?zhī kǒng wǔ yī hán yì luò ,chóu rén xī fēng nán pǔ 。gāo liǔ chuí yīn ,lǎo yú chuī làng ,liú wǒ huā jiān zhù 。tián tián duō shǎo ,jǐ huí shā jì guī lù 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: